ส่งรายชื่อ EIT(2)

กรุณาเข้าสู่ระบบ Browser ด้วยบัญชีของ สพท. (ตามเมนู ชื่อบัญชีผู้ใช้ ด้านบน) ก่อนเข้าระบบส่งรายชื่อ

(ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2566)

Step.pdf

รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ดำเนินการส่งข้อมูลผู้ตอบ EIT(2) เรียบร้อย
และสามารถดูรายชื่อผู้ตอบของตนเองได้ในระบบ อินทราเน็ต ของ สพท.ตนเอง
(เข้าเมนู หน้าแรก>รายชื่อผู้ตอบ EIT(2))
โดยทางทีมงานกำลังดำเนินการให้แต่ละ สพท.